မဂၤလာပါ, visitor! [ Register | LoginRSS  |  Twitter

Used Cars RSS Feed

Listings for Used Cars (3185)

Toyota Belta 2008-9, Silver, 123 lakhs
254711
 

သိန္း 123 Ks

Toyota Belta 2008-9, Silver, 123 lakhs

2008 Late- 2009 design, Silver, Condition- 4, X series, 54000 kilo, Digital Air-corn, ABS, Power Window, Power Steering, Back Wiper, Tinted Mirrors, Original TV ,Bac...

348 total views, 27 today

Honda Fit , 2007 GD 1,  Purple, 94 lakhs
254708
 

သိန္း 94 Ks

Honda Fit , 2007 GD 1, Purple, 94 lakhs

GD1, Purple , Grade 4, Km 53000, Digital TV , ABS, Back Camera, Power Window, Power Steering, Tinted mirrors, Good interior and exterior, Clean Engine, direct sales...

322 total views, 26 today

Honda Fit, 2007 late- 2008 GE6 , GF Package, 115 lakhs
254705
 

သိန္း 115 Ks

Honda Fit, Black, 2007 late- 2008 GE6 , GF Package, 115 lakhs

GE6, Black, L- Grade, Condition- 4, Digital Air-corn, HDD TV,DVD, Back Camera, Bluetooth, ABS, Power Window, Power Steering, Tinted mirrors, Very good condition for ...

286 total views, 26 today

Honda Fit, 2008 GE6 , 1/2 L grade, Light Blue, 117 lakhs
254700
 

သိန္း 110 Ks

Honda Fit, 2008 GE6 , 1/2 L grade, Light Blue, 110 lakhs

GE6, Light Blue, GF- Package/ ½ L Grade, Condition- 4, HDD Honda TV, Back Camera, ABS, Power Window, Power Steering, Tinted mirrors, Very good condition for both Int...

284 total views, 28 today

ROYAL SALOON CROWN
254689
 

သိန္း 250 Ks

ROYAL SALOON CROWN

Royal Saloon Crown, 2004, original TV, back camera, air bags, pearl white, push start, smarth key, aircon swing

309 total views, 34 today

HIJET SUPER JUMBO
254686
 

သိန္း 82 Ks

HIJET SUPER JUMBO

Hijet Super Jumbo, 2010, steel shell, origina TV, power window, power steering, key remote, aircon, back camera, silver (ကားအလြန္ေကာင္းျပီးအလြန္သန္႕သည္)

317 total views, 25 today

Celsior
254683
 

သိန္း 200 Ks

Celsior

Celsior, 2004, original TV, back camera, sunroof, leather seat, smarth key (200+slit)

326 total views, 23 today

HONDA FIT
254680
 

သိန္း 105 Ks

HONDA FIT

Honda Fit, 2008, TV, back camera, original TV, steering volume control

190 total views, 8 today

TOYOTA Wish
254677
 

သိန္း 110 Ks

TOYOTA Wish

Toyota Wish, 2003, TV and back camera, 8-seater (110+slit)

223 total views, 8 today

ALPHARD 2002 3.0 MZ
254674
 

သိန္း 250 Ks

ALPHARD 2002 3.0 MZ

Alphard 2002 MZ, 4WD, 2TV (original TV and flip dowm moniter), front and back camera, 7-seater, sumroof, moonroof, 1 power slide door, auto slide curdain

169 total views, 6 today

Sub Categories

  1. 1
  2. 2

Featured Services

Vehicle Health Check

သင့္ကားအား ေရာင္း/ဝယ္ျခင္း မျပဳလုပ္မွီ ကား၏ႀကံ့ခိုင္မွဳအား စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မွဳကို ရယူပါ။

သင့္လုပ္ငန္းကို ေၾကာ္ျငာပါ

Original Car Manufacturer, Car Showroom Dealer မ်ား၊ ကားအပိုပစၥည္း၊ ကားနဲ႕ပတ္သက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ျပဳျပင္သူမ်ား၊ အျခား စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား သင္တို႕၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဤဆိုက္တြင္ ေၾကာ္ျငာလိုပါက ေအာက္ပါ အီးေမးလ္နဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္သို႕ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
အီးေမးလ္: sales@myanmarcarsdb.com
ဖုန္း: +၉၅ - ၀၁ - ၂၀၁၄၉၂ ၊ +၉၅ - ၀၉ - ၃၃ ၁၂၂ ၁၄၄၊ +၉၅ - ၀၉ - ၄၅၂၃၃၅၁၃၉

ေနာက္ဆံုး သတင္းမ်ား

×